Pensjonat Modryna

8-9/2022 Kolejne zbiórki i kolejny element umundurowania!

W sobotę 29.10.2022 r. odbyła się kolejna zbiórka MDP. Tym razem realizując wzorcowy program szkolenia MDP poruszyliśmy temat łączności w straży. Młodzi adepci pożarnictwa zapoznali się z systemem łączności w OSP. Zostały omówione środki łączności przewodowe, bezprzewodowej, sygnalizacyjnej i ruchowej. W praktyce  szczegółowo zapoznali się z radiotelefonami motorola GP360. Oprócz teorii była również praktyka.

Ale oprócz zajęć programowych należy wspomnieć, że ze środków pochodzących  z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zakupiliśmy koszule dla członków MDP. Jest to kolejny element umundurowania po koszulkach, czapkach, hełmach i ubraniach koszarowych, o które wzbogaciła się nasza jednostka. Oprócz koszul druhowie otrzymali dystynkcje MDP zakupione ze środków własnych OSP Baligród. Każdy element umundurowania nas cieszy i sprawia, że młodzi druhowie nie tylko czują się strażakami ale i wyglądają jak strażacy. Dziękujemy Gminnej Komisji, że wsparła nas w tych działaniach i liczymy na współpracę w przyszłości.

W poprzedniej zbiórce MDP, która odbyła się 24.09.2022 r. druhowie zajęli się omówieniem zasad zdobywania specjalności MDP. Jakie sprawności to są i jaki zakres wiedzy posiadają Ci którzy nabyli te umiejętności można przeczytać  tutaj. Część druhów MDP podjęła już próbę zaliczenia i maja na swoim kącie zdobyte sprawności.