Dotacje, pozyskany sprzęt i wyposażenie!

Nieustannie staramy się podnosić swoje umiejętności i pozyskiwać sprzęt aby można było używać go w szkoleniach i w akcjach ratujących życie, zdrowie i mienie naszych mieszkańców. Dbamy również o mienie i remontując i ulepszając naszą strażnicę. Na przestrzeni ostatnich lat udało pozyskać się środki z różnych źródeł. Za otrzymane dotacji kupowaliśmy sprzęt ratowniczy i medyczny, mundury wyjściowe i bojowe, przeprowadzaliśmy remonty remizy z dotacji i z własnych środków w postaci prac społecznych.

Stale się rozwijamy i pozyskujemy coraz to inny sprzęt. Poniżej opis programów i dotacji, z których korzystaliśmy i pozyskaliśmy środki finansowe na zakupy dla naszej jednostki. Mamy zamiar nadal pozyskiwać fundusze aby sprostać współczesnym wymaganiom jaki są przed nami stawiane, aby lepiej, skutecznie i bardziej profesjonalnie udzielać pomocy tym, którzy takiej pomocy będą potrzebować.

Sprzęt ratowniczy z dotacji KSRG w 2022r.

W 2022 roku ze środków KG PSP dla jednostek z KSRG w wysokości 4445 zł. został zakupiony kolejne sprzęt i wyposażenie dla ratowników z naszej jednostki. Jest to dotacja, która nie wymaga wkładu własnego, a asortyment możliwy do zakupienia jest ściśle określony przez KG PSP wg załącznika, który...

czytaj dalej

Dotacja z NFOŚiGW/WFOŚiGW 2022r!

           Ochotnicza Straż Pożarna w  Baligrodzie w 2022r.  realizowała  dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków...

czytaj dalej

Dotacja z FSUSR

W ramach otwartego konkursu na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” nasza jednostka otrzymała dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenie Społecznego Rolników w wysokości 10 500 zł. Dzięki tej...

czytaj dalej

Zakup kamery termowizyjnej i lancy kominowej z dotacji KSRG

W 2021r. ze środków KG PSP dla jednostek z KSRG w wysokości 5000zł. został zakupiony kolejny sprzęt ratowniczy dla naszej jednostki. Jest to dotacja, która nie wymaga wkładu własnego, a asortyment możliwy do zakupienia jest ściśle określony przez KG PSP wg załącznika, który stanowi zakres...

czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa i niskooprocentowana pożyczka

        W ramach Tarczy Antykryzysowej jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Baligrodzie w 2021 r. po napisaniu wniosku do PUP w Lesku otrzymała niskoprocentową pożyczkę na bieżące wydatki i działalność statutową w kwocie 910,00 zł. Po upływie 3 miesięcy można starać się o umorzenie tej pożyczki...

czytaj dalej

Ubranie specjalne dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie 2020r.

           Ochotnicza Straż Pożarna w  Baligrodzie w 2020r.  realizowała  dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków...

czytaj dalej

Sprzęt ratowniczy z dotacji KSRG w 2020r.

W 2020r. ze środków KG PSP dla jednostek z KSRG w wysokości 3600 zł. został zakupiony sprzęt ratowniczy dla naszej jednostki. Jest to dotacja, która nie wymaga wkładu własnego, a asortyment możliwy do zakupienia jest ściśle określony przez KG PSP wg załącznika, który stanowi zakres przedmiotowy...

czytaj dalej