Kalendarz Strażacki na 2023 rok

          Drodzy mieszkańcy Baligrodu i Jabłonek w najbliższych dniach grudnia rozpoczniemy kolportaż strażackich kalendarzy na 2023 rok. W tym roku do roznoszenia instrukcji postępowania na wypadek pożaru sadzy w kominie oraz kalendarzy na 2023 r. zostaną zaangażowani nasi najmłodsi druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzi adepci pożarnictwa z chęcią przystąpili do naszej akcji i zwracamy się z prośbą aby przyjąć ich serdecznie i nie gasić w nich ducha społecznika, aby nasi druhowie nie zniechęcili się do działalności społecznej. Wyrażamy głęboką nadzieję, że przyjmiecie ich Państwo ciepło, a oni odwdzięczą się tym, że poprzez swoją działalność wolontariacką jaką jest MDP znajdą sens i motywację to tego aby pomagać innym i we właściwy sposób ukształtować swoje dorosłe życie.
      Chcielibyśmy również zaznaczyć, że motywem przewodnim kalendarzy na 2023 r. jest oczywiście nasz jubileusz 150 lecia OSP Baligród. Staraliśmy się w tych kilku fotografiach ująć naszą obecna działalność i połączyć przeszłość z teraźniejszością i w ten sposób podziękować wszystkim, którzy tworzyli naszą jednostkę OSP i tym którzy będą w przyszłości spadkobiercami naszej działalności ochotniczej.

          Dziękujemy także sponsorom, którzy pomagają nam w corocznej akcji związanej z wydrukiem własnych kalendarzy strażackich. Przedsiębiorstwa i firmy wspomagające nas od lat to:  Jolanta Borgosz – Karczma „Miś”, Franciszek Krajewski – Firma Transportowa „TRANS-STEYR”,  Jadwiga Antosz – P.P.H.U „CIS”, ZAKŁAD BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO OWSIANIK RYSZARD oraz Marek Więckowski – frezowanie kominów. Wszelkie dane adresowe naszych sponsorów znajdą Państwo na kalendarzach.

Nasze kalendarze to nie tylko zdjęcia, sponsorzy i rozkład miesięcy to także, a może przede wszystkim instrukcje postępowania na wypadek różnego rodzaju zdarzeń. To działania profilaktyczne mające na celu podnieść bezpieczeństwo i uświadomić Państwa o niebezpieczeństwie jakie mogą wystąpić i jak na nie reagować. W tym roku pogniemy zwrócić Państwa uwagę na postępowanie na wypadek pożaru sadzy w przewodzie kominowym. Na odwrocie kalendarza znajdziecie Państwo informację na temat postępowania oraz profilaktyki w zapobieganiu pożarom sadzy w kominie. Zapoznajmy się z instrukcją aby w odpowiedni sposób zareagować w sytuacji gdy już dojdzie to takiego nieszczęścia.