Pensjonat Modryna

Rok działalności MDP - podsumowanie!

     Minął rok działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Baligród. To dobry moment aby podsumować działalność i przedstawić plany na przyszłość. Korzystając z dobrodziejstw współczesnej techniki zamieszczamy również podsumowanie działalności MDP w formie filmu.

       4 września 2021 r. odbyło się pierwsze ślubowanie siedmiu członków MDP
w Baligrodzie. Następnie 26 września ślubowanie złożyło kolejnych 8 członków
i w sumie nasza drużyna pod koniec 2021 r. liczyła 15 członków MDP. W roku 2022 przybyło jeszcze trzech nowych kandydatów więc obecny skład to 18 druhów.

    Od samego początku postanowiliśmy zadbać o umundurowanie MDP. Zakupiliśmy 10 szt. hełmów płomyk, 15 szt. ubrań koszarowych, 3 szt. koszul czerwonych. Obecnie  ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiliśmy kolejnych 15 koszul dla młodzieżówki. Pozostałe środki zostały pozyskane od sponsorów i darczyńców, którzy chętnie wspierają straż i ideę Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dzięki środkom pozyskanym od sponsorów udało nam się wysłać również 5 druhów z MDP na obóz szkoleniowo – wypoczynkowy na Jawor w Solinie.  Podczas obozu, uczestnicy mieli zapewnione wiele atrakcji, zarówno związanych ze zwiedzaniem i relaksem, ale i szkoleniami i edukacją. Bardzo dziękujemy darczyńcom za pomoc! Bez ich wsparci nie było by możliwe zakupienie umundurowania i  wysłanie młodych adeptów pożarnictwa na obóz.

  Kolejnym etapem działalności MDP to integracja, szkolenia i udział w  uroczystościach. Przez rok działalności zostało zorganizowanych 16 zbiórek, które cieszyły się wysoką frekwencją. Na zbiórkach młodzi adepci zostali zapoznani z historią OSP w Baligrodzie oraz m.in. z zasad udzielania pierwszej pomocy, armaturą wodną, ze sprzętem i wyposażeniem naszej jednostki. Ponadto druhowie brali udział 19.12.2021 w „Jarmarku Baligrodzkim”, zorganizowali sobie turniej w CS:GO, podczas świąt Wielkanocnych pełnili wartę honorową przy Grobie Pańskim oraz brali udział we mszy rezurekcyjnej. Brali udział w obchodach Dnia Strażaka. W dniu 06.07.2022 r. podczas Karpackiego Jarmarku w Baligrodzie przeprowadzili rekrutację kandydatów do MDP.

        Należy wspomnieć, że 25 kwietnia 2022 r. w powiecie leskim w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Polańczyku odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Nasi młodzi druhowie zajęli wszystkie trzy miejsca na podium. Zwyciężył Konrad Łyskanycz, drugie miejsce zajął Krystian Chorzępa a trzecie Michał Gawłowski. Konrad Łyskanycz reprezentował nasz powiat na eliminacje wojewódzkie 44 edycji OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Eliminacje wojewódzkie odbyły się 20 maja 2022 r. w Trzcianie gmina Świlcza powiat rzeszowski. W eliminacjach zajął bardzo dobre 6 miejsce.

W najbliższej przyszłości będziemy nadal starali się rozwijać i pozyskiwać nowych członków MDP. Będziemy zachęcać ich w zdobywaniu wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej. A także krzewić ideę pomagania potrzebującym, słabszym oraz zaszczepić w nich ducha pozytywnej rywalizacji sportowej. W roku 2023 planowane jest przeprowadzenie zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w powiecie leskim.

Zgodnie z regulaminem i Radą Drużyny wdrożymy zdobywanie sprawności przez członków MDP. Chcemy tym samym zachęcić i zmotywować członków MDP do zdobywania wiedzy w zamian za naszywki sprawności, które będą mogli nosić na swoim umundurowaniu.

Ponadto w przyszłym roku podczas uroczystości jubileuszowych z okazji 150 lecia OSP w Baligrodzie planujemy na wniosek rady Drużyny MDP uroczyście wręczyć Młodzieżowej Drużynie proporzec. Proporzec jest symbolem MDP. Prawo posiadania proporca jest przywilejem. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza występuje ze swoim proporcem na zbiórkach, apelach i ważnych uroczystościach państwowych i kościelnych.

       Mamy nadzieję, że nasze działania zachęcą młodzież do tego aby wstąpić w szeregi MDP. To wspaniała przygodna, która uczy wyzbycia się postawy „co z tego będę miał”, uczy działań prospołecznych, rozwija umiejętności pracy w grupie, pozytywnego spędzania czasu wolnego, rozwija sprawność fizyczną, buduje odpowiednią postawę moralną oraz kształtuje charakter.